ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.9242   0.0738 31 ต.ค. 2557
11.0675   0.0006 27 พ.ย. 2557
10.2950   0.0039 27 พ.ย. 2557
10.5630   0.0008 27 พ.ย. 2557
10.6509   0.0029 27 พ.ย. 2557
10.6896   0.0043 27 พ.ย. 2557
10.7404   0.0046 27 พ.ย. 2557
10.7555   0.0008 27 พ.ย. 2557
10.7832   0.0043 27 พ.ย. 2557
10.7685   0.0043 27 พ.ย. 2557
10.8345   0.0009 27 พ.ย. 2557
10.8150   0.0033 27 พ.ย. 2557
10.8294   0.0030 27 พ.ย. 2557
10.8420   0.0028 27 พ.ย. 2557
10.8935   0.0043 27 พ.ย. 2557
12.0992   0.0023 27 พ.ย. 2557
10.4519   0.0250 26 พ.ย. 2557
11.5519   0.0160 26 พ.ย. 2557
7.8505   0.0178 25 พ.ย. 2557
9.0521   0.0155 26 พ.ย. 2557
27.6575   0.1645 27 พ.ย. 2557
11.6220   0.0001 27 พ.ย. 2557
10.9114   0.0005 27 พ.ย. 2557
13.2704   0.0012 25 พ.ย. 2557
17.2906   0.0886 27 พ.ย. 2557
14.0438   0.0236 27 พ.ย. 2557
23.4230   0.1414 27 พ.ย. 2557
15.5559   0.1075 27 พ.ย. 2557
27 พ.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง แจ้งวันและเวลาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 11กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน2 (FAM FIPR3M2)
09 ก.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปีี