ประกาศ ณ วันที่ 18 เม.ย. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.9001   0.0651 28 ก.พ. 2557
10.9258   0.0007 18 เม.ย. 2557
10.1207   0.0122 18 เม.ย. 2557
10.3740   0.0010 18 เม.ย. 2557
10.4725   0.0083 18 เม.ย. 2557
10.5075   0.0127 18 เม.ย. 2557
10.5471   0.0056 18 เม.ย. 2557
10.5625   0.0008 18 เม.ย. 2557
10.5985   0.0073 18 เม.ย. 2557
10.5894   0.0128 18 เม.ย. 2557
10.6423   0.0056 18 เม.ย. 2557
10.6290   0.0055 18 เม.ย. 2557
10.6475   0.0011 18 เม.ย. 2557
10.6646   0.0148 18 เม.ย. 2557
10.6987   0.0055 18 เม.ย. 2557
11.7952   0.0023 18 เม.ย. 2557
11.4445   0.0543 17 เม.ย. 2557
8.9610   0.0543 16 เม.ย. 2557
8.3655   0.0116 17 เม.ย. 2557
24.5316   0.0181 18 เม.ย. 2557
11.3587   0.0223 17 เม.ย. 2557
10.7953   0.0006 17 เม.ย. 2557
12.9300   0.1154 16 เม.ย. 2557
15.4236   0.0157 18 เม.ย. 2557
11.9310   0.0123 18 เม.ย. 2557
21.1693   0.0154 18 เม.ย. 2557
14.2402   0.0173 18 เม.ย. 2557
19 มี.ค. 2557
ประกาศ เรื่อง แจ้งวันและเวลาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 8 กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน4 (FAM FIPR3M4)
11 เม.ย. 2557
บลจ. ฟินันซ่า เสนอกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.85% ต่อปี