ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2557 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.9242   0.0738 31 ต.ค. 2557
11.0639   0.0006 21 พ.ย. 2557
10.2883   0.0044 21 พ.ย. 2557
10.5582   0.0008 21 พ.ย. 2557
10.6450   0.0026 21 พ.ย. 2557
10.6831   0.0049 21 พ.ย. 2557
10.7334   0.0050 21 พ.ย. 2557
10.7505   0.0008 21 พ.ย. 2557
10.7767   0.0049 21 พ.ย. 2557
10.7619   0.0049 21 พ.ย. 2557
10.8268   0.0009 21 พ.ย. 2557
10.8083   0.0033 21 พ.ย. 2557
10.8271   0.0037 21 พ.ย. 2557
10.8359   0.0024 21 พ.ย. 2557
10.8869   0.0047 21 พ.ย. 2557
12.0926   0.0020 21 พ.ย. 2557
10.3361   0.0182 20 พ.ย. 2557
11.3615   0.0813 20 พ.ย. 2557
7.8049   0.0201 19 พ.ย. 2557
8.9172   0.0076 20 พ.ย. 2557
27.2165   0.2627 21 พ.ย. 2557
11.6219   0.0000 21 พ.ย. 2557
10.9082   0.0005 21 พ.ย. 2557
13.1403   0.0023 19 พ.ย. 2557
17.0027   0.1545 21 พ.ย. 2557
13.9048   0.0411 21 พ.ย. 2557
22.9172   0.2340 21 พ.ย. 2557
15.4418   0.0900 21 พ.ย. 2557
21 พ.ย. 2557
ประกาศ เรื่อง แจ้งวันและเวลาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 6 กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน2 (FAM FIPR6M2)
09 ก.ย. 2557
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 6 เดือน อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.75% ต่อปีี