ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2558 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
10.1405   0.0599 31 มี.ค. 2558
11.1709   0.0005 28 พ.ค. 2558
10.4209   0.0006 28 พ.ค. 2558
10.7168   0.0007 28 พ.ค. 2558
10.7895   0.0001 26 พ.ค. 2558
10.8952   0.0008 28 พ.ค. 2558
10.9132   0.0007 28 พ.ค. 2558
10.8895   0.0038 27 เม.ย. 2558
10.9730   0.0006 28 พ.ค. 2558
10.9550   0.0033 28 พ.ค. 2558
10.9709   0.0008 28 พ.ค. 2558
10.9761   0.0033 11 พ.ค. 2558
11.0461   0.0044 28 พ.ค. 2558
12.3802   0.0022 28 พ.ค. 2558
10.8656   0.1032 27 พ.ค. 2558
11.3916   0.1018 27 พ.ค. 2558
6.9461   0.0325 26 พ.ค. 2558
9.6328   0.0253 27 พ.ค. 2558
26.0937   0.1230 28 พ.ค. 2558
11.4259   0.0150 28 พ.ค. 2558
11.0021   0.0004 28 พ.ค. 2558
12.9504   0.1250 26 พ.ค. 2558
16.3008   0.0957 28 พ.ค. 2558
13.1299   0.0401 28 พ.ค. 2558
22.1671   0.0665 28 พ.ค. 2558
14.2543   0.1149 28 พ.ค. 2558
28 พ.ค. 2558
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 2 (FAM FIPR3M2) อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.82% ต่อปี
27 พ.ค. 2558
บลจ.ฟินันซ่าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ 3 เดือน กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 2 (FAM FIPR3M2) อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 1.82% ต่อปี