ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 หน่วย: บาท ดูทั้งหมด
9.9766   0.1763 31 พ.ค. 2558
11.1855   0.0005 30 มิ.ย. 2558
10.4409   0.0018 29 มิ.ย. 2558
10.7405   0.0007 30 มิ.ย. 2558
10.9196   0.0007 30 มิ.ย. 2558
10.9370   0.0007 30 มิ.ย. 2558
10.9917   0.0020 30 มิ.ย. 2558
11.0683   0.0088 30 มิ.ย. 2558
12.3958   0.0002 30 มิ.ย. 2558
10.6269   0.1706 29 มิ.ย. 2558
10.8076   0.1502 29 มิ.ย. 2558
6.9396   0.0278 26 มิ.ย. 2558
9.4041   0.1715 29 มิ.ย. 2558
26.3068   0.1023 30 มิ.ย. 2558
11.4399   0.0220 30 มิ.ย. 2558
11.0144   0.0004 30 มิ.ย. 2558
13.0356   0.0296 26 มิ.ย. 2558
16.3713   0.0989 30 มิ.ย. 2558
13.1575   0.0675 30 มิ.ย. 2558
22.2946   0.0913 30 มิ.ย. 2558
14.6227   0.1139 30 มิ.ย. 2558
30 มิ.ย. 2558
แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของ กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน 7 (FAM FIPR3M7)
30 มิ.ย. 2558
แจ้งเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของ กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3เดือน 7 (FAM FIPR3M7)